MODLITWA ZA NOWEGO BISKUPA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Bp Tadeusz Lityński został dziś 23 listopada 2015 r. nominowany na Biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dotychczas pełnił funkcję biskupa pomocniczego. Otoczmy pasterza diecezji naszymi modlitwami, ofiarujmy za niego cierpienia i trudy. Pamiętajmy również w modlitwach o byłym biskupie diecezjalnym - Stefanie Regmuncie. Człowiek tradycji kocha i wspiera swoich pasterzy!