Prace nad Statutem Duszpasterstwa Wiernych Liturgii w NFRR w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Z radością informuję, że rozpoczęły się rozmowy z pionem duszpasterskim kurii biskupiej. Dotyczą one erygowania Duszpasterstwa Wiernych Liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Obecnie trwają prace nad podsumowaniem ośmiu lat funkcjonowania Mszy św. Tradycyjnej w naszym Kościele partykularnym. Jest już również przygotowany projekt statutu, konstytuującego to Duszpasterstwo. 
Proszę więc Was o modlitwę, by Duch Święty doprowadził nas do erygowania Duszpasterstwa.
z błog.
x. Dawid Pietras