5. DLACZEGO ŁACINA JEST NAJLEPSZYM JĘZYKIEM MSZY ŚWIĘTEJ?