MODLITWA ZA NOWEGO BISKUPA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Bp Tadeusz Lityński został dziś 23 listopada 2015 r. nominowany na Biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dotychczas pełnił funkcję biskupa pomocniczego. Otoczmy pasterza diecezji naszymi modlitwami, ofiarujmy za niego cierpienia i trudy. Pamiętajmy również w modlitwach o byłym biskupie diecezjalnym - Stefanie Regmuncie. Człowiek tradycji kocha i wspiera swoich pasterzy!

SCHOLA GREGORIAŃSKA W GORZOWIE WLKP., ZIELONEJ GÓRZE I W ŚWIEBODZINIE

Z radością informujemy, że w środowisku skupionym wokół celebracji mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, a także w Świebodzinie swoje próby ma schola gregoriańska. Z pomocą przyszli nam eksperci w dziedzinie chorału związani z poznańską Szkołą św. Benedykta, zajmującej się od lat tą tematyką. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby swoim śpiewem włączyć się w oprawę liturgiczną.

ŚLUBY W RYCIE TRADYCYJNYM

Z radością informujemy, że podczas tegorocznych wakacji zostały odprawione trzy Msze św. wraz z zawarciem sakramentu małżeństwa. Celebrował je ks. Dawid Pietras.
1. Sobota dn. 27 VI w Łagowie Lubuskim o g. 13.00. Ślub Ernesta i Katarzyny.
2. Sobota dn. 4 VII w Czerwieńsku o g. 15.00. Ślub Marcina i Alicji. Fragmenty mszy + kazanie: https://www.youtube.com/watch?v=XVGb26W0WlM
3. Sobota dn. 15 VIII w Gorzowie Wlkp. na ul. Brackiej o g. 16.00. Ślub Krystiana i Karoliny.

Strony