Kapłani

KAPŁANI OBECNIE POSŁUGUJĄCY:

Ks. dr Dawid Pietras

Kapłan odpowiedzialny za duszpasterstwo w Gorzowie Wlkp. Koordynuje również inicjatywy w całej diecezji.
Obecnie wikariusz w par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gorzowie Wlkp., pracownik sądu biskupiego i doktorant wydziału prawa kanonicznego UKSW.
Kontakt z ks. Dawidem: pietrasdawid@poczta.fm. Strony ks. Dawida: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos
https://www.pietrasdawid.pl oraz https://www.facebook.com/dawid.pietras.31

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Dawid Pietras


Ks. mgr Damian Kołodziej

Kapłan odpowiedzialny za duszpasterstwo w Zielonej Górze.
Obecnie wikariusz w par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze.
Kontakt z ks. Damianem: dkolodziej1402@gmail.com

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Damian Kołodziej

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAPŁANI, KTÓRZY POSŁUGIWALI:

Wielkie podziękowania składamy ks. mgr Michałowi Graczykowi, który włożył ogromny wkład w kształtowanie środowiska tradycji liturgicznej w naszej diecezji. We wrześniu 2019 r. ks. Michał wstąpił do Benedyktynów w Triors we Francji.


W początkach duszpasterstwa w Gorzowie Wlkp. pomagał śp. ks. Włodzimierz Wygocki, który przyjeżdżał z Pniew. Requiem aeternam dona ei, Domine. Requiescat in pace!

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Wygocki