O Nas

­Jesteśmy katolikami diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dla których Msza św. tradycyjna jest bardzo bliska. Okazujemy wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za motu proprio Summorum pontificum z 2007 roku, którym szeroko otworzył wiernym skarbiec tradycyjnej liturgii jako nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Przylgnęliśmy sercem do form liturgicznych, które były powszechne w Kościele Łacińskim przez kilkanaście wieków.

Po opublikowaniu tego dokumentu w naszej diecezji w kilku miejscach zaczęto odprawiać Mszę trydencką, a także sprawowano już chrzest św. oraz sakrament małżeństwa w tej formie rytu rzymskiego.

Pozostając wierni wielowiekowej Tradycji Kościoła naszej Matki i Nauczycielki, pozostajemy w łączności z naszym papieżem Franciszkiem następcą św. Piotra. Otaczamy go modlitwą. Nasza inicjatywa podejmowana jest na mocy obowiązujących dziś dokumentów papieskich, a także w porozumieniu z ordynariuszem miejsca – Biskupem Zielonogórsko-Gorzowskim.


Oto krótki rys historyczny naszego duszpasterstwa w diecezji:

W 1998 r. grupa inicjatywna udała się na audiencję do ówczesnego ordynariusza J.E. Biskupa Adama Dyczkowskiego z prośbą o wydanie indultu na celebrację Mszy Św. Wczechczasów w oparciu o motu proprio Ecclesia Dei promulgowanego przez św. Jana Pawła II.

Inauguracyjna Msza św. w klasycznym rycie rzymskim odbyła się w dniu 26 września 1998 r. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie. W trakcie Mszy św. został zawarty sakrament małżeństwa. Liturgię celebrował ks. prałat kan. Henryk Dworak – b. rektor Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu.

Ze względu na fakt, że we Mszy uczestniczył J.E. śp. Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej rezydujący w Londynie, zgodnie z przedwojennym zwyczajem, Biskup ordynariusz przysłał na uroczystość swojego legata. Był nim ks. prałat kan. Konrad Hermann – były Wikariusz Generalny naszej Diecezji.

Wcześniej również miały miejsce celebracje Mszy tradycyjnej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. Celebrował je śp. ks. kan. Zbigniew Stanek.

Motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI stworzyło naszemu środowisku nowe warunki funkcjonowania. Rozmowy z Biskupem J.E. Stefanem Regmuntem, a następnie z Biskupem J.E. Tadeuszem Lityńskim zaowocowały kultywowaniem tradycji liturgicznej według rubryk liturgii z 1962 r.

W roku 2009 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. na ul. Warszaskiej z inicjatywy wiernych świeckich zaczęła się regularna celebracja Mszy trydenckiej. Przez pierwsze lata celebrował ją ks. Włodzimierz Wygocki – kapłan diecezji poznańskiej.

Mszę sprawowało także kilku innych kapłanów spoza diecezji, a także ks. Dawid Pietras - wikariusz w Gorzowie Wlkp. Tu okazujemy również wdzięczność ks. prałatowi kan. Rafałowi Zięciakowi - proboszczowi parafii.

W tym kościele odprawiana była regularnie Msza św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca (czasem też w piątą). Za duszpasterstwo w Gorzowie Wlkp. odpowiadał ks. Dawid Pietras - wikariusz parafii Deszczno. Raz na rok w marcu organizowana jest uroczysta Msza św. za żołnierzy niezłomnych z kazaniem patriotycznym.

W Gorzowie Wlkp. w parafii NMP Królowej Polski w 2012 r. z inicjatywy ks. Dawida Pietrasa, wtedy jeszcze wikariusza tej parafii, rozpoczęła się regularna celebracja Mszy trydenckiej. Było to już drugie miejsce w tym mieście. Msza św. była tu sprawowana w każdą czwartą sobotę miesiąca. Szczególną wdzięczność okazujemy ks. kan. Grzegorzowi Polowczykowi, proboszczowi tej parafii. Duszpasterstwo tradycji w tym kościele łączyło się szczególnie z katechezą wygłaszaną dla dorosłych. Wiele z nich zostało nagranych.

Na Mszach w Gorzowie Wlkp. posługuje dwóch organistów: Artur Pławski oraz Lech Skibiński, którym dziękujemy za ubogacenie liturgii poprzez grę organową oraz śpiew.

Następnie z inicjatywy świeckich pod opieką ks. prałata kan. Jana Pawlaka – proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze rozpoczęła się regularna celebracja tradycyjnej liturgii. Z jego dobrotliwości mogliśmy w Winnym Grodzie korzystać z pięknej Kaplicy na Winnicy, która w 2014 r. obchodziła jubileusz swojego 700-lecia.

Wdzięczni jesteśmy również ks. Michałowi Graczykowi za jego zaangażowanie w tworzenie i kształtowanie duszpasterstwa w naszej diecezji.

W Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp. co roku organizowane są trzydniowe rekolekcje, połączone z celebracją Mszy trydenckiej oraz z innymi nabożeństwami. Oto zdjęcia z rekolekcji z 2014 r. w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze:

Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej rozrasta się. W naszych najbliższych planach jest uzyskanie statusu diecezjalnego duszpasterstwa. Są kapłani zainteresowani nauczeniem się celebracji starego rytu, są i wierni, których zrządzenie Boże zetknęło z katolicką Tradycją i którzy postanowili się z nią związać. Przybywa liczba ministrantów zaangażowanych w służbę do tej Mszy. Nie brakuje również spotkań integracyjnych naszych wspólnot. Cieszymy się również otwarciem strony internetowej.

Prócz odprawianej Mszy św., miał miejsce również celebracje chrzu św., sakramentu małżeństwa oraz pogrzebu.

Trwają również próby scholi gregoriańskiej w Zelonej Górze, Świebodzinie i w Gorzowie Wlkp. Zdjęcie z Mszy za żołnierzy wyklętych w Gorzwie Wlkp. z dn. 5 III 2016 r. Kapłani, ministranci i zespół śpiewaczy:

Obecnie celebracje odbywają się w Gorzowie Wlkp. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w I i III niedzielę miesiąca. Za to duszpasterstwo odpowiada ks. Dawid Pietras. Regularna celebracja ma miejsce także w parafii pw. Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze. Msze sprawuje tam ks. Damian Kołodziej. Ponadto nieregularnie liturgia ta celebrowana jest w Kostrzynie i Głogowie.

Ufamy, że z Bożą pomocą z roku na rok co raz więcej będzie w naszej Diecezji miejsc celebracji czcigodnego i starożytnego kultu liturgicznego, a wszystko ad majorem Dei gloriam et beatissimae Virginis Mariae Honorem.