KOLEJNE MSZE ŚW. TRYDENCKIE W GORZOWIE WLKP. - grudzień

Szczęść Boże!
Kolejne Msze św. Tradycyjne w Gorzowie Wlkp. odbędą się:
17 XII - na ul. Żeromskiego, sobota g. 19.45, Msza św. śpiewana roratnia [Temat kazania: "O cnocie gorliwości i grzechu lenistwa"];
18 XII - na ul. Warszawskiej, niedziela g. 15.00, Msza śpiewana (Temat kazania: "O Komunii św. duchowej"].
z błog.
Ks. Dawid - duszpasterz tradycji liturgicznej w Gorzowie Wlkp.