Oprawa liturgii

MINISTRANCI

Obecnie w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze na Mszach św. posługuje kilkunastu ministrantów. Ich grono się poszerza.

Posługują również w swoich parafiach i wspólnotach służby liturgicznej.

Ministranci uczestniczą także w warsztatach ogólnopolskich takich jak: Tradicamp czy Ars Celebrandi w Licheniu, gdzie uczą się służenia do tej Mszy (ministrantura). Ich uczestnictwo w warsztatach finansowane jest przez ofiary wiernych. Ponadto każdy ze służących posiada własną czarną sutanelkę, w której posługuje do Mszy św. Liturgia ta uczy ministrantów odświętnego ubioru podczas celebracji oraz szacunku do tego wielkiego misterium, którym jest Ofiara Mszy św.

Zapraszamy do włączenia się w posługę ministranta.

SCHOLA

W Zielonej Górze trwają próby scholi gregoriańskiej. Wszystkich chętnych, zainteresowanych włączeniem się we wspólny śpiew, prosimy o uprzedni kontakt mailowy: missa.zgora@gmail.com

W Gorzowie Wlkp. trwa próba zawiązania scholi gregoriańskiej. Kontakt dla chętnych: pietrasdawid@poczta.fm.

Celebracja tej liturgii pomaga więc w kultywowaniu podstawowego śpiewu Kościoła, jakim jest chorał gregoriański. Jest to realizacja zaleceń II Soboru Watykańskiego: „Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu” (Sacrosanctum concilium, 116). Wspieramy także śpiew ludowy, czyli tradycyjne pieśni śpiewane w kościołach w języku polskim.

W naszym środowisku sprawowane są także Msze recytowane. Msza bez śpiewu ukazuje misterium dokonującej się Ofiary, głównie poprzez występującą w niej ciszę.

ORGANIŚCI

Na Mszach św. w Gorzowie Wlkp. posługuje dwóch organistów: Artur Pławski oraz Lech Skibiński. Serdecznie dziękujemy im za ich posługę.

MSZALIKI DLA WIERNYCH

Istnieje możliwość nabycia mszalika dla wiernych. Znajdują się w nim teksty stałe Mszy św. w języku polskim i łacińskim, nuty części stałych missa de angelis, krótkie komentarze wyjaśniające Mszę oraz określające postawy wiernych, a także rozważania Mszy św. jako męki lub jako życia Pana Jezusa. Mszalik jest opracowany przez nasze środowisko tradycji.