Schola

SCHOLA

Z radością informujemy, że w środowisku skupionym wokół celebracji mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, a także w Świebodzinie swoje próby ma schola gregoriańska. Z pomocą przyszli nam eksperci w dziedzinie chorału związani z poznańską Szkołą św. Benedykta, zajmującej się od lat tą tematyką. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby swoim śpiewem włączyć się w oprawę liturgiczną. Podczas prób poznajemy zasady śpiewu gregoriańskiego, wymowy łaciny, zasad emisji głosu i czytania nut głosem. Tu szczególnie dziękujemy pani Annie Kaczorowskiej, która aż w trzech miejscach pomaga nam w próbach. 

W Gorzowie Wlkp. schola spotyka się co tydzień w środę po mszy weczornej w par. pw. św. M. Kolbe na ulicy Czereśniowej. Kierujący scholą w Gorzowie Wlkp: krzysztofcabaj@op.pl.
Kontakt z odpowiedzialnym za scholę w Zielonej Górze: missa.zgora@gmail.com
Kontakt z kierującym scholą w Świebodzinie ks. Michałem: https://www.facebook.com/klgracz lub ksmichalgraczyk@gmail.com
Wszelkie informacje o najbliższych spotkaniach: http://szkola-sw-anny.pl/ Zapraszamy!                  

Celebracja tej liturgii pomaga więc w kultywowaniu podstawowego śpiewu Kościoła, jakim jest chorał gregoriański. Jest to realizacja zaleceń II Soboru Watykańskiego: „Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu” (Sacrosanctum concilium, 116). Wspieramy także śpiew ludowy, czyli tradycyjne pieśni śpiewane w kościołach w języku polskim.

W naszym środowisku sprawowane są także Msze recytowane, czyli tzw. ciche msze. Msza bez śpiewu ukazuje misterium dokonującej się Ofiary, głównie poprzez występującą w niej ciszę.