Kapłani

Obecnie w naszym duszpasterstwie posługuje kilku kapłanów:

Ks. lic. Dawid Pietras
Kapłan kooordynujący duszpasterstwo w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Strony ks. Dawida: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos
https://www.pietrasdawid.pl oraz https://www.facebook.com/dawid.pietras.31

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Dawid Pietras


Ks. kan. prałat lic. Jan Pawlak
Proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Odpowiada za duszpasterstwo w tym kościele.


Ks. Damian Kołodziej
Wspiera swą posługą środowisko w Zielonej Górze, regularnie sprawując Mszę św. w par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. (na winnicy)
Kontakt z ks. Damianem: dkolodziej1402@gmail.com

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Damian Kołodziej


Ks. kercharkeli Józef Kowalczyk
Wspiera swą posługą środowisko w Zielonej Górze, regularnie sprawując Mszę św. w par. pw. Najświętszego Zbawiciela.


Ks. Michał Graczyk
Swą posługą wspiera duszpasterstwo w Gorzowie Wlkp. oraz podejmuje inne inicjatywy w środowisku tradycji. 
Kontakt: ksmichalgraczyk@gmail.com. Strona ks. Michała: https://www.facebook.com/klgracz