O CNOCIE UMARTWIENIA

Katecheza wygłoszona dn. 22 IV 2017 A.D. w Gorzowie Wlkp.